sapt::SingleRealValuedParameterPhraseScorerFamily< Token > Member List

This is the complete list of members for sapt::SingleRealValuedParameterPhraseScorerFamily< Token >, including all inherited members.

allowPooling() constsapt::PhraseScorer< Token > [inline, virtual]
fcnt() constsapt::PhraseScorer< Token > [inline]
fname(int i) constsapt::PhraseScorer< Token > [inline]
fnames() constsapt::PhraseScorer< Token > [inline]
getIndex() constsapt::PhraseScorer< Token > [inline]
init(std::string const specs)sapt::SingleRealValuedParameterPhraseScorerFamily< Token > [inline, protected, virtual]
isIntegerValued(int i) constsapt::PhraseScorer< Token > [inline, virtual]
isLogVal(int i) constsapt::PhraseScorer< Token > [inline, virtual]
load()sapt::PhraseScorer< Token > [inline, virtual]
m_feature_namessapt::PhraseScorer< Token > [protected]
m_indexsapt::PhraseScorer< Token > [protected]
m_num_featssapt::PhraseScorer< Token > [protected]
m_tagsapt::PhraseScorer< Token > [protected]
m_xsapt::SingleRealValuedParameterPhraseScorerFamily< Token > [protected]
operator()(Bitext< Token > const &pt, PhrasePair< Token > &pp, std::vector< float > *dest=NULL) const =0sapt::PhraseScorer< Token > [pure virtual]
setIndex(int const i)sapt::PhraseScorer< Token > [inline]
~PhraseScorer()sapt::PhraseScorer< Token > [inline, virtual]


Generated on Thu Jul 6 00:34:43 2017 for Moses by  doxygen 1.5.9